Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

Navštivte naše partneské weby:

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.smolicek.com, jehož provozovatelem je Ing. Helena Smolová, Hornická 512, Zbůch, IČ 87641739, DIČ CZ7859122304. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

1.2 Je-li kupujícím konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající potvrdí objednávku zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky!).

2.3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu emailem pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.4. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká provozovateli povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího (Zbůch);

na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- online platbou kartou

- online bankovním převodem (ePlaba+ nebo ePlatba)

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

- pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Pro bližší informace o platbě pomocí splátek klikněte zde.

V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Pro úhradu objednávky má kupující možnost využít online platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

Pokud kupující zvolí způsob platby ePlatba+ nebo ePlatba, bude automaticky přesměrován na internetové bankovnictví své banky. V internet bankingu se mu zobrazí předvyplněné údaje včetně variabilního symbolu a částky. Ihned po úspěšném odeslání platby přijde prodejci emailem povtrzení o přijetí platby. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které jsou zadávány do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V případě bezhotovostní platby se kupujícího zavazuje uhradit kupní cenu (zálohu) na účet prodávajícího předem - na základě zaslané zálohové faktury. Při výběru tohoto způsobu platby bude zákazníkovi automaticky odečtena sleva 2 % z kupní ceny.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

Dopravu zajišťuje prodávající, po celé ČR je pro zákazníka ZDARMA (platí při nákupu nad 1000 Kč). V případě objednávky do 1 000 Kč činí dopravné 75 Kč.

Dopravné na Slovensko je vždy naceněno individuálně. Cena dopravného je obvykle od  5 do 20 EUR.

Zákazník má také možnost si objednané zboží vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího.

Doprava zdarma se nevztahuje na vystavené zboží. Nábytek, který je vystavený na prodejně, je možné vyzvednout osobně nebo za smluvenou cenu nechat přivézt prodávajícím.

 

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) ze strany kupujícího
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má právo odstoupit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

b) ze strany prodávájícího
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.
Dalším důvodem pro zrušení objednávky ze strany prodávajícího může být neúplné nebo nevěrohodně vypadající registrační údaje zákazníka. Prodávající se v tomto případě pokusí kontaktovat zákazníka a požádá ho o nápravu. Pokud tak kupující neučiní, prodávající stornuje jeho objednávku.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující, který je zárověň konečný spotřebitel,  má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodne-li se kupující pro vrácení zboží v zákonné lhůtě, musí dodržet následující podmínky:
1. prodávající musí být před odesláním zboží informován (emailem nebo telefonicky)
2. zboží musí být kompletní, naprosto neporušené a nepoužité
3. zboží musí být zasláno v originálním, nepoškozeném obalu a zabalené tak, aby nedošlo k poškození během dopravy
4. zboží musí být zasláno s originálními doklady o koupi
5. zboží nesmí být zasláno na dobírku

Pokud prodávající obdrží zboží dle výše uvedených podmínek, vrátí kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu a to do 14 dnů po obdržení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

 

7. ZÁRUKA A REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

a) běžným opotřebením 
b) nesprávným používáním výrobku 
c) nesprávným skladováním

Dále upozorňujeme, že odstíny látek nebo odřeva se mohou na fotografiích produktů lehce lišit od reálného odstínu. Tento rozdíl může být způsoben například jiným zobrazením Vašeho monitoru či kvalitou tisku.

Je třeba brát v potaz, že nábytek může v prvních dnech či týdnech vydávat zápach typický pro čerstvě vyrobený (nalakovaný) nábytek.

Ani jedna z výše uvedených situací také není důvodem k reklamaci zboží.

Postup při reklamaci:

1) zákazník informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky nebo e-mailem;
2) provozovatel sdělí zákazníkovi, na jakou adresu má reklamované zboží zaslat, případně se se zákazníkem domluví indiviálně;
3) zákazník zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku);
4) do zásilky zákazník uvede důvod reklamace;
5) součástí zásilky musí být doklad o nabytí reklamovaného zboží (faktura).

Případnou reklamaci vyřídí prodávající co nejrychleji (nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží) na základě individuální dohody se zákazníkem a v souladu s platným právním řádem.

V případě, že zákazník nedodrží výše uvedený postup, provozovatel nemusí reklamaci přijmout.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujících bude užívat výhradně pro vnitřní potřebu obchodu, zejména za účelem úspěšného vyřízení objednávky, a neposkytne je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatelé plateb, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění doručení zboží resp. zajištění platby.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodejce po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

NajduZboží.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz